Forside Om Hillerød Elite Idræt Strategimodel

Strategimodel

Mission – Vision – Værdier – Strategi og Handling

Strategimodel

1. Strategisk grundlag

Mission

Vision

Værdier


2. Strategiske principper og strategiske mål

Overordnede retningslinjer for hvordan Hillerød Elite Idræt realiserer og udmønter sin mission, sin vision og sine værdier Strategiske mål Strategiske principper


3. Konkret handling

Prioritering og valg af konkrete indsatser Strategiske fokusområder Årlige tids- og handleplaner
Strategisk grundlag Mission
- Hillerød Elite Idræt (HEI) er et koordinerings-, idéudviklings- og samarbejdsforum. HEI er i dialog med Team Danmark, Hillerød Samvirkende Idrætsforening, Danmarks Idræts Forbund, Specialforbundene og Hillerød Kommune om spørgsmål inden for elite- og talentudvikling.

 • HEI har afgørende fokus på elite- og talentudviklingens muligheder både i forhold til det sportslige men også i forhold til hverdag og uddannelse
 • Hillerød Elite Idræt bidrager med økonomisk støtte til elite- og talentudviklingen inden for Hillerød Kommunes afsatte budget. Vision
 • I Hillerød arbejdes der på at få opbygget et synergiskabende netværkssamarbejde både hvad angår elite- og talentkulturen.
 • Hillerød Elite Idræt er den naturlige samarbejdspartner i forhold til udvikling, understøtning og promovering af elite- og talentidræt i Hillerød.
 • Hillerød Elite Idræt vil i samarbejde med Team Danmark arbejde for udvikling, understøtning og branding af eliteidrætten i Hillerød Kommune.

Værdier

Hillerød Elite Idræt vil være kendt for følgende værdier:

 • Vi indgår i en konstruktiv dialog med alle interessenter
 • Vi tør tage initiativer og afprøve nye veje og muligheder
 • Vi er troværdige i vores samarbejde med andre
 • Vi sætter ambitiøse mål og evaluerer resultaterne
 • Vi opfanger, udvikler, formidler og udveksler ny viden om eliteidræt
 • Strategiske principper og mål


Overordnede retningslinjer for hvordan Hillerød Elite Idræt realiserer og udmønter sin mission, sin vision og sine værdier
Strategiske principper
De strategiske principper angiver Hillerød Elite Idræts prioritering i forhold til de strategiske mål:
Hillerød Elite Idræt arbejder for:

 • At fremme elite- og talentudviklingen
 • Udvikling af en elite- og talentkultur
 • Styrkelse af synergien mellem bredde- og eliteidræt
 • Implementeringen af Team Danmark aftalen
 • Sikre økonomisk støtte til elite- og talentidrætten gennem midler afsat af Hillerød Byråd


Strategiske mål

De strategiske mål udtrykker Hillerød Elite Idræts overordnede ambitioner og pejlemærker. Der er fastlagt følgende strategiske mål for Hillerød Elite Idræt

 • HEI udvikler og vedligeholder systematisk samarbejdet med alle interessenter, skaber netværk mellem eliteidrætsorienterede klubber og foretager en løbende evaluering
 • HEI arbejder for at der etableres talentudvikling i klubberne generelt og samarbejdsklubberne specielt
 • HEI indgår aktivt i samarbejdet med udviklingen af eliteidrætsklasser i Hillerød Kommune
 • HEI arbejder for at minimere frafaldet af unge talenter i klubberne på grund af skader og manglende sociale netværk

Konkret handling

Prioritering og valg af konkrete indsatser

Der udarbejdes årlige tids- og handleplaner 

 • HEI fastlægger årets budget og aktivitetsplan på mødet i marts hvert år
 • Der kan læses om planlagte kurser i efteråret 2012 på hjemmesiden ”under kursustilbud”