Hvem er vi

Repræsentanter i Hillerød Elite Idræt med stemmeret:

Jesper Fruergaard – formand
valgt fra Erhvervslivet C4
jfg@sparnord.dk
Rasmus Henning
Valgt fra Erhvervslivet C4
rh@trinordic.nu
Carsten Larsen
Direktør i FrederiksborgCentret
cal@frederiksborgcentret.dk
Hanne Kirkegaard
Valgt fra Hillerød Byråd
hkio@hillerod.dk
Peter Frederiksen
Valgt fra Hillerød Byråd
pf@hillerod.dk
Jørgen Nielsen
Valgt fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
hgid.jn@get2net.dk
Michael Albrechtsen
Valgt fra Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger
michael.a.judo@gmail.com

Fra Hillerød Kommune deltager uden stemmeret:

Sally Rasmussen
Sektionsleder Kultur, Idræt og Folkeoplysning
sr@hillerod.dk
Tanja Kystol Berg
Koordinator for Talentidrætsklasser på Byskolen
tabe@hillerod.dk
Lise Warren Pedersen
Idrætskonsulent og Eliteidrætskoordinator
liswp@hillerod.dk
Betina Lykke Stork
Fritidskonsulent
bets@hillerod.dk